BBA-MINERAL GOLD

245.000

Khoáng vi lượng giúp tôm lột xác nhanh mau cứng vỏ.

Màu sắc đẹp.